BIP NIM

Zamówienia publiczne

Zamówienie ofertowe na udostępnienie platformy internetowej do przeprowadzenia procedury konkursowej związanej z realizowaniem programu dotacyjnego

Opis podstawowych funkcjonalności systemu

Formularz ofertowy

 

Zapytanie ofertowe Umowa kompleksowa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Formularz oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ochrony osób i mienia świadczona na rzecz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Opis przedmiotu zamówienia 
Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami
Kwota na zamówienie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacja o unieważnieniu przetargu
Informacja o kwocie zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem
Specyfikacja warunków zamówienia
Wzór umowy
OPZ
Specyfikacja techniczna
Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania 26.1.2022 "Dostawa urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem"

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane: Zaprojektowanie i budowa budynku magazynowo-administracyjnego - Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych (CMZM) wraz z towarzyszącym mu parkiem i niezbędną infrastrukturą

 

Plan Zamówień Publicznych 2022

 

Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania siedziby NIMOZ wraz z terenem przyległym

 

Aktualizacja planu zamówień publicznych 2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Usługa ochrony osób i mienia świadczona na rzecz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Umowa
Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Protokół z czynności badania i oceny ofert

Plan Zamówień Publicznych 2021

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-05 12:08przez:
Opublikowano:2021-07-05 12:24przez:
Podmiot udostępniający: BIP NIM
Odwiedziny:6438

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.