RSS
To jest wersja archiwalna z dnia 30.11.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Aktualności

Prezentacja publiczna założeń projektu „e-muzea - udostępnianie zbiorów muzeów”

15 grudnia 2015 r. o godz. 10.00, w sali kinowej Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A/D od strony dziedzińca), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-muzea - udostępnianie zbiorów muzeów”, przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Projekt przygotowany został przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (lider projektu), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskie w Katowicach, Narodowe Muzeum Morskie.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: kchabowska@nimoz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2015 r. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.Opublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 30.11.2015
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 16.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 242