RSS
To jest wersja archiwalna z dnia 28.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na wydanie kwartalnika CBU

Numer ogłoszenia: 17179 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ul. Goraszewska 7, 02-910 Wraszawa - Recepcja.

Szczegółowe informacje: http://www.nimoz.pl/pl/instytut/przetargi-i-ogloszenia/przetarg-na-wydanie-kwartalnika-cenne-bezcenneutraconeOpublikował: Jacek Górka
Publikacja dnia: 28.01.2014
Podpisał: Jacek Górka
Dokument z dnia: 06.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 873